Τραπεζικό δίκαιο

Νομικές Υπηρεσίες

Πελάτες μας είναι τραπεζικά ιδρύματα με μεγάλο όγκο υποθέσεων αλλά και φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διευθέτηση των οφειλών τους. Με άρτια κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις πάνω στον τομέα τόσο της αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, με ιδιαίτερη έμφαση τον τομέα της εξωδικαστικής διευθέτησης οφειλών και στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αναλαμβάνουμε μεταξύ άλλων:

01.  Έρευνες ακίνητης περιουσίας

02. Εξώδικες καταγγελίες δανείων (επιχειρηματικών/προσωπικών)

03.  Οργάνωση και διεξαγωγή συναντήσεων με αντιμαχόμενα μέρη στα πλαίσια προσπάθειας εξώδικης επίλυσης των διαφορών τους.

04. Έκδοση διαταγών πληρωμής

05. Αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων

06. Εγγραφή αναγκαστικών αλλά και συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων αλλά και αντίστοιχα εξαλείψεις αυτών

07. Διαδικασίες κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας

08. Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών και προσωπικών δανείων

Τραπεζικό δίκαιο

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.