Σφράγιση

Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 800 600 g-lawfirm

Η βεβαίωση συνολικά 3 παραβάσεων, εντός έτους, συνεπάγεται, την υποχρέωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, να σφραγίσει το κατάστημα, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, κατόπιν, απόφασης του Διοικητή αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση, μπορεί…

περισσότερα