εναρμόνιση

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 696 464 g-lawfirm

Στα πλαίσια της εγγραφής και επανεγγραφής των αθλητικών σωματείων στο μητρώο της Γ.Γ.Α. και της χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, θα πρέπει να εναρμονιστούν τα καταστατικά των αθλητικών σωματείων…

περισσότερα