Οικογενειακό δίκαιο

Νομικές Υπηρεσίες

Η εταιρία μας, σεβόμενη απόλυτα τον ιερό θεσμό της οικογένειας και την προσωπικότητα γονέων και τέκνων, προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού, να διαφυλάξει την αρμονία των σχέσεων αυτών και επιδιώκει την, κατά το δυνατόν, ανώδυνη επίλυση οικογενειακών διαφορών. Αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

01. Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διαζυγίου, άσκησης επιμέλειας και γονικής μέριμνας ή περιουσιακά ζητήματα που προκύπτουν από τη λύση του γάμου

02. Την εξωδικαστική και συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ συζύγων με σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας προς όφελος αμφοτέρων των μερών

03. Την έκδοση συναινετικού ή αναγκαστικού διαζυγίου

04. Την άσκηση αγωγών διαζυγίου, επιμέλειας, διατροφής, αποκτημάτων κλπ

05. Την υποστήριξη κάθε θιγόμενου μέλους από ένα γάμο που λύεται

Οικογενειακό δίκαιο

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.