Κτηματολόγιο: Διαδικασία Ανάρτησης

Κτηματολόγιο: Διαδικασία Ανάρτησης

Κτηματολόγιο: Διαδικασία Ανάρτησης

Κτηματολόγιο: Διαδικασία Ανάρτησης 757 496 g-lawfirm

Κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων αποστέλλονται στους κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας που έχουν υποβάλλει δηλώσεις, έντυπα (έντυπο Α, έντυπο Α1 και έντυπο Α2).

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι πολίτες πρέπει να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους ως εξής:

  • Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.
  • Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης.

Τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν με ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, είναι τα εξής:

 

Στο έντυπο Α:

  1. Στοιχεία δικαιούχου: τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας και
  2. Κωδικοί ιδιοκτησίας για τους οποίους έχετε υποβάλλει δήλωση του Ν. 2308/95: Οι ενότητες «για ακίνητα που δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός» και «για δικαιώματα που απορρίφθηκαν λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος»: Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης και να υποδειχθεί, εκ νέου, το ακίνητο. Στην περίπτωση που έχει απορριφθεί δικαίωμα λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης και να προσκομιστούν τα σωστά ή συμπληρωματικά στοιχεία.

 

Στο έντυπο Α1:

  1. Στοιχεία ακινήτου:  η έκταση / επιφάνεια του ακινήτου
  2. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν «παρατηρήσεις», όπου σημειώνονται ελλείψεις, σφάλματα και εκκρεμότητες και
  3. Εάν υπάρχει σημείωση, ότι υποβλήθηκε δήλωση ή ότι διεκδικείται τμήμα ή ότι είναι δικαιούχο κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο, μέρους ή και του συνόλου του γεωτεμαχίου, λόγω δασικού χαρακτήρα.

 

Στο έντυπο Α2:

Στο έντυπο αυτό, αναφέρεται το εμβαδόν κτηματογράφησης (το εμβαδόν, δηλαδή, του ακινήτου όπως έχει υπολογιστεί), το εμβαδόν δήλωσης/τίτλου (το εμβαδόν, δηλαδή, το οποίο δηλώθηκε) και η αποδεκτή απόκλιση εμβαδού. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εμβαδού κτηματογράφησης και εμβαδού δήλωσης/τίτλου:

  • Εάν η διαφορά αυτή είναι μικρότερη της αποδεκτής απόκλισης, δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποια ενέργεια.
  • Εάν η διαφορά αυτή υπερβαίνει την αποδεκτή απόκλιση, τότε θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.
  • Εάν η θέαση, η θέση ή το σχήμα του ακινήτου δεν είναι σωστά, τότε θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.

 

*Από τον πίνακα των όμορων ιδιοκτησιών, μπορεί ο πολίτης να ελέγξει την ορθότητα της θέσης του ακινήτου.

*Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, για την ακίνητη περιουσία του, στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της «Ανάρτησης», έχει, ακόμα, περιθώριο να το κάνει.