Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Νομικές Υπηρεσίες

Η εταιρία μας, παρέχει πλήρη νομική κάλυψη, τόσο κατά το στάδιο ίδρυσης ενός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα. Ειδικότερα, στην πόλη της Λάρισας, όπου τα ΚΥΕ καταλαμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας, Οι υπηρεσίες μας, σε βάθος χρόνου έχουν βοηθήσει σημαντικά πολλές περιπτώσεις ΚΥΕ να δημιουργηθούν, να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν, παρά τα σημαντικά προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει με τα διαρκώς μεταβαλλόμενα νομοθετικά πλαίσια (προϋποθέσεις ίδρυσης, ωράριο λειτουργίας, ηχορύπανση, αντικαπνιστικός, μέτρα για τον περιορισμό του κορονοιού (covid-19)). Ειδικότερα:

Στο στάδιο ίδρυσης Κ.Υ.Ε

01. Μελέτη κανονισμού οικοδομής ακινήτου προς μίσθωση, χρήσης γης και λοιπών πολεοδομικών θεμάτων

02. Σύνταξη και δημοσίευση καταστατικού σε περίπτωση που το Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος αποφασιστεί να λειτουργήσει μέσω Νομικού προσώπου

03. Σύνταξη και υπογραφή μισθωτηρίου με ιδιοκτήτες

04. Συνδρομή στην κτήση άδειας λειτουργίας καταστήματος (γνωστοποίηση λειτουργίας)

Στο στάδιο λειτουργίας Κ.Υ.Ε

01. Μελέτη και νομική συμβουλή προκειμένου το κατάστημα να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Νόμου (Υγειονομικές, εργατικές, φορολογικές)

02. Δημιουργία φακέλου καταστήματος με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, άδεια για δημόσια εκτέλεση μουσικής κτλ)

03. Δικαστική προστασία (παράβαση ωραρίου μουσικής, παράβαση ορίου Desibel, σφράγιση καταστήματος, προσφυγές, αγωγές και ενστάσεις κάθε είδους κτλ)

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.