Εμπράγματο δίκαιο – Κτηματολόγιο

Νομικές Υπηρεσίες

Η εταιρία μας έχοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα του Κτηματολογίου και τις σχετικές διαδικασίες, παρέχει τις υπηρεσίες της, πλέον, τόσο σε αναδόχους που έχουν αναλάβει την κτηματογράφηση περιοχών της ελληνικής επικράτειας όσο και σε ιδιώτες που έχουν ακίνητα σε περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση και επιθυμούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους, να συμπληρώσουν – διορθώσουν στοιχεία κλπ. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

01. Έρευνες ακίνητης περιουσίας

02. Έρευνες ακίνητης περιουσίας

03. Συγκέντρωση δικαιολογητικών (συμβολαίων, πιστοποιητικών μεταγραφής, πιστοποιητικών κληρονόμων κλπ)

04. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου

05. Έλεγχος στοιχείων ανάρτησης

06. Σύνταξη και υποβολή ενστάσεων – αιτήσεων διόρθωσης

07. Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος

08. Άσκηση αγωγών χρησικτησίας, αιτήσεων αναγνώρισης αγνώστου ιδιοκτήτη, γεωμετρικών μεταβολών κλπ

Εμπράγματο δίκαιο – Κτηματολόγιο

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.