Νέα / Ενημερώσεις

Μείνετε ενημερωμένοι
Κανόνας de minimis και Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01) 150 150 supphoenix

Κανόνας de minimis και Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01)

Κανόνας de minimis Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ…

περισσότερα