Αρχική Legal Insight. Business Instinct.
Αρχική
Αρχική

G&G Law Firm

Η δικηγορική εταιρία G&G LawFirm, ιδρύθηκε το 2018 από τον Λεωνίδα Γεωργούλη και την Όλγα – Χριστίνα Γκλιάου. Εδρεύει στη Λάρισα και είναι εγγεγραμμένη στην οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Σκοπός

Η G&G Law Firm αποτελεί μία συνεργασία νέων, δημιουργικών και άρτια καταρτισμένων ατόμων, τα οποία, έχοντας, ήδη, σημαντική προσωπική εμπειρία στη μαχόμενη δικηγορία, αποφάσισαν να δημιουργήσουν την εταιρία, με σκοπό την αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη, παροχή νομικών υπηρεσιών.

Αρχική
Αρχική

Δημιουργούμε ένα κλίμα που ευνοεί την εγκαθίδρυση μιας δημιουργικής και αποτελεσματικής συνεργασίας.

Νομικές Υπηρεσίες

η εταιρία παρέχει υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
και ανταποκρίνεται, αποτελεσματικά, στην επίλυση οποιουδήποτε θέματος.